Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

chức năng trris tuệ của vỏ não
CƠ SỞ SINH LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG CẢM XÚC
►Định nghĩa
Cảm xúc là thái độ chủ quan của con người hay động vật đối với các sự kiện và hiện tượng của môi trường xung quan, là một trong những hoạt động tâm thần được chi phối bởi nhiều cấu trúc thần kinh, nhiều chất hoá thần kinh và một số hormon. Rối loạn hoạt động của những hệ thống này sẽ là cơ sở gây ra một số bệnh tâm thần.

►Định nghĩa
►Phân loại
►Vai trò của cấu trúc thần kinh trong hoạt động cảm xúc
►Vai trò của các chất hoá thần kinh và hormon trong hoạt động cảm xúc
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét