Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Trí nhớ

►Định nghĩa
Trí nhớ là khả năng lưu giữ, tái hiện thông tin, sử dụng thông tin trong lĩnh vực ý thức, tập tính, kỹ năng học tập, lao động.

►Phân loại trí nhớ
►Cơ chế
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét