Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Sinh lý cơ
CƠ VÂN
►Đặc điểm cấu trúc - chức năng
● Khối cơ vân
Mỗi cơ có bụng cơ nằm giữa các đầu bám bằng gân. Mỗi cơ được bọc bởi màng ngoài cơ gồm nhiều bó sợi cơ. Các bó sợi cơ được bọc ngoài bởi chu cơ gồm nhiều sợi cơ (tế bào cơ). Các sợi cơ được bọc bởi màng nội cơ. Xương >  Gân > Mạc > Màng ngoài cơ > màng chu cơ > màng nội cơ > Nhân > Lưới nội cơ tương.
Cơ > Bó sợi cơ > Tế bào cơ (sợi cơ) > Tơ cơ > xơ cơ.
● Tế bào cơ vân
● Xơ dày
● Xơ actin
● Hệ thống ống T
►Đơn vị vận động
►Synap thần kinh - cơ
►Dẫn truyền xung động ở tấm vận động
►Cơ chế phân tử của co cơ
►Hình thức co cơ
►Hiệu suất co cơ
►Mỏi cơ
►Điều hòa co cơ vân
►Phì đại cơ và teo cơ
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét